Informacja RODO.

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, pragniemy Państwa poinformować,  o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów .

Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. 


Administrator danych

Cleo Rafał Nazarczyk

91-204 Łódź, ul. Duńska 1G

 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe w procesie przetwarzania zapytań ofertowych oraz utrzymywania relacji z Państwem.

Przetwarzane dane osobowe to imię, nazwisko, telefon, stanowisko, e-mail. Przetwarzane są w powiązaniu z danymi kontrahentów, spotkań i ofert. Dane kontrahentów to nazwa, NIP, kod pocztowy, miejscowość, adres. Dane ofert i spotkań zawierają daty i notatki.

Państwa dane będą przechowywane w systemie przez 5 lat od ostatniego kontaktu.
Kopia danych systemu będzie przechowywana 10 lat.

Udostępnianie danych Osobowych

Zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu CLEO w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności CLEO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z CLEO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez CLEO

W przypadku wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy

Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Prawo do zmian

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu przetwarzania danych, aby móc je dostosowywać do aktualnych potrzeb i wymagań prawnych.

Prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Mają Państwo prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail cleo@cleo-polska.pl