Konferencja w Rawie Mazowieckiej.

17 września 2015 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się II konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego.

Podczas spotkania przedstawione zostały aktualne wyzwania stojące przez branżą „ponadgabarytów”. Konferencja odbyła się pod patronatem Minister Infrastruktury i Rozwoju. Na konferencji byli również specjaliści z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad a także przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej z Katedry Mostów i Kolei oraz Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Podczas konferencji mieliśmy możliwość zaprezentować nasze produkty przeznaczone do mocowania ładunków. Oprócz oferty produktowej, dużo rozmów prowadziliśmy na temat serwisu odciągów łańcuchowych oraz ich certyfikacji.